Historia firmy COLAS Kruszywa

Historia Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. rozpoczyna się 1 stycznia 1974 roku, gdy powstał Rejon Budowy Dróg i Mostów w Poznaniu, który był najlepszym przedsiębiorstwem drogowym w całym kraju zarówno pod względem wielkości sprzedaży jak i produkcji masy.

 

Następnie Spółka przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której akcjonariuszami zostali pracownicy. W tym samym czasie siedziba Spółki przeniosła się do Palędzia k/Poznania gdzie znajduje się Wytwórnia Mas Bitumicznych.

 
W roku 2000 Spółka pozyskała znaczne wsparcie kapitałowe, kiedy jej akcjonariuszem strategicznym została jedna z największych firm drogowych na świecie - COLAS S.A. (Francja). Kolejnym etapem na drodze rozwoju firmy było pozyskanie własnego zaplecza materiałowego do produkcji mas bitumicznych. W roku 2004 Spółka zakupiła złoże bazaltu Winna Góra w Piotrowicach, zaś w 2005 złoża bazaltu Wilcza Góra i Kozia Góra w Złotoryi oraz złoże granitu Rogoźnica w Rogoźnicy.

 

Rok 2004 był też rokiem przełomowym dla Spółki, kiedy to postanowiono zmienić profil jej działalności. Skoncentrowano się głównie na produkcji, mając na uwadze rozwijanie nowoczesnych technologii w zakresie produkcji mas bitumicznych, asfaltów modyfikowanych oraz kruszyw łamanych na potrzeby drogownictwa. Od 2005 roku spółka skupiła się na produkcji grysów.
W związku z zakupem kopalni miało miejsce podniesienie kapitału zakładowego do wysokości 26.350.000,00 zł. Jedynym udziałowcem jest firma COLAS S.A.

 
Największe zrealizowane inwestycje:

  • Droga krajowa nr 2 Poznań – Września 
  • Droga wojewódzka Poznań – Nowy Tomyśl 
  • Droga wojewódzka Poznań – Szamotuły 
  • Droga krajowa nr 24 Orzeszkowo – Pniewy (zrealizowana ze środków PHARE) 
  • Wiadukty na obwodnicy Poznania 
  • ul. Serbska w Poznaniu 
  • ul. Hetmańska w Poznaniu