Inwestycje
  • Od maja 2015 r. w kopalni Rogoźnica II realizowana jest największa tego typu inwestycja w Polsce, związana z kompleksową modernizacją ciąguKopalnia granitu Rogoźnica II produkcji grysów w zakładzie przeróbczym. Granit wydobywany w kopalni Rogoźnica II ma doskonałe parametry, odpowiadające potrzebom rynku. To surowiec charakteryzujący się dużą wytrzymałością na ściskanie, wysoką mrozoodpornością i niską ścieralnością. 
  • W związku z nową perspektywą unijną, zwiększeniem ilości środków na budowę dróg i wzrostem popytu na kruszywa dla drogownictwa, chcemy zwiększyć wydajność i wielkość wydobycia oraz jakość materiału by odpowiedzieć na rosnące wymagania rynku. 

  • Realizując wszelkie działania COLAS Kruszywa dokłada wszelkich starań by chronić środowisko i jego zasoby oraz być społecznie odpowiedzialnym. Inwestycja jest wyposażona w jedne z najnowocześniejszych systemów redukcji hałasu i poziomu zapylenia oraz zaawansowany system odzyskiwania wody w procesie produkcyjnym do jego ponownego wykorzystania.

  • Dotychczasowa kruszarka została zastąpiona nową Sandvik CS440, wymieniono przesiewacze, zainstalowano zasobnik międzyoperacyjny (około 5 000 ton) z którego wychodzi tunel. Kolejna kruszarka Sandvi, przy której umieszczone są przesiewacze, z czego dwa na sucho, jeden na mokro, z całym układem płukania. Bardzo istotne jest składowanie materiału w jednym rzędzie nad 240 metrowym tunelem, z którego załadunek pociągów będzie odbywał się automatycznie, za pomocą zespołu przenośników taśmowych. 
  • Inwestycja została zakończona terminowo, 30 marca 2016. Oficjalne otwarcie nowego ciągu nastąpiło 16 czerwca 2016 r.

Środowisko jest naszym wspólnym dobrem, dlatego chcemy chronić je,

najlepiej jak to możliwe. 

 Inwestycja jest wyposażona w jedne z najnowocześniejszych systemów redukcji hałasu i poziomu zapylenia oraz zaawansowany system odzyskiwania wody w procesie produkcyjnym do jego ponownego wykorzystania.

Zobacz nasze pozostałe usługi