Nasza strategia

Strategia Grupy Colas jest niezmiennie oparta na rentownym wzroście realizowanym ze szczególnym naciskiem na odpowiedzialny rozwój. Dlatego angażujemy się w kwestie społeczne, socjalne i środowiskowe, dążąc jednocześnie do tego, by sprostać rzeczywistym potrzebom otoczenia w zakresie mobilności, rozwoju miast i ochrony środowiska.

 

Strategiczne cele Grupy Colas :STRATEGIA

  • Konsolidacja i rozbudowa zrównoważonych sieci biznesowych na całym świecie, głównie poprzez wzrost zewnętrzny, w celu ustanowienia i umocnienia pozycji na rynkach lokalnych oraz rozkładania ryzyka poprzez dywersyfikację geograficzną;
  • Zabezpieczanie materiałów i zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej, poprzez proces zoptymalizowanej integracji przemysłowej w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa zapasów i lepszej jakości, zwiększenia wartości dodanej i poprawy przewagi konkurencyjnej grupy;
  • Rozwój działań specjalistycznych zapewniający poszerzenie oferty dla klientów, wypracowywanie synergii, aktywizacji w nowych regionach i na nowych rynkach;

STRATEGIA


  • Rozwijanie rozbudowanej i innowacyjnej oferty usług, poprzez nieustanne koncentrowanie się na kompleksowych ofertach (PPP, koncesje, zarządzanie siecią), które zwiększają efektywność pełnego zakresu technicznej, prawnej i finansowej wiedzy specjalistycznej Grupy Colas, a także na najważniejszych projektach, które stanowią uzupełnienie tradycyjnej działalności biznesowej Grupy;
  • Wprowadzanie innowacji, a w szczególności projektowanie nowych produktów i technik, przy wsparciu polityki ds. badań i rozwoju, której celem jest przewidywanie wymagań i oczekiwań klientów pod względem jakości, komfortu, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i kosztów.
  •  Koncentrowanie się na rentowności a nie na obrotach.
 
Nasza firma w liczbach
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...