Nasze mocne strony

Mocne strony Grupy tkwią w następujących siłach napędowych:

 

  • LUDZIE – to oni tworzą nasz największy kapitał, oparty na wspólnej historii, wiedzy i wartościach 57.000 pracowników Grupy.;
  • SIEĆ 800 JEDNOSTEK KONSTRUKCYJNYCH2.000 ZAKŁADÓW PRODUKCJI MATERIAŁÓW, z których część funkcjonuje od ponad stu lat, na pięciu kontynentach w ponad 50 krajach;
  • INTEGRACJA PIONOWA PROCESU PRODUKCJI od najwcześniejszych etapów oraz zabezpieczenie pozyskiwania materiałów i zapasów, niezbędnych dla działalności Colas (kruszywa, emulsje, mieszanki asfaltowe, beton, itp.), co przyczynia się do wysokiej wydajności oddziałów operacyjnych Grupy;
  • ZDECENTRALIZOWANA ORGANIZACJA, która jest mocno zakorzeniona w lokalnych społecznościach, szybko, elastycznie i skutecznie reagująca na potrzeby rynku. 
 
  • INNOWACYJNOŚĆ, wspierana przez rozległą, międzynarodową, dedykowaną sieć specjalistów, obejmującą Campus for Science and Techniques - Ośrodek ds. Nauki i Techniki, wiodący światowy prywatny instytut ds. badań i rozwoju w przemyśle drogowym, wraz z około 50 laboratoriami i 100 biurami inżynierii technicznej i projektowymi;
  • Uznana WIEDZA SPECJALISTYCZNA w kwestiach technicznych, prawnych i finansowych w zakresie zarządzania umowami kompleksowymi (koncesje, PPP, PFI, MAC/ASC, itp.), umożliwiająca spółce Colas zapewnianie wszechstronnej oferty, obejmującej pełny zakres inwestycji projektowych, finansowych, budowlanych, inżynieryjnych oraz w zakresie konserwacji infrastruktury transportowej na dużą skalę;
  • MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE zarówno poprzez wzrost zewnętrzny jak i wewnętrzny;
  • STABILNA STRUKTURA FINANSOWA.
Nasza firma w liczbach
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...