Drogi

COLAS  funkcjonuje i rozwija swoją działalność w sektorze drogowym oraz w sektorze produkcji kruszyw łamanych. COLAS w Polsce zajmuje się m.in. generalnym wykonawstwem w zakresie budowy i modernizacji dróg, autostrad, parkingów czy terenów rekreacyjnych. 

Budowa mostu w m. Międzychód - dokończenie zadania

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - dokończenie zadania, etap I

Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Termin realizacji: Od 25.03.2019 r. do 19.07.2019 r. na podstawie Umowy o roboty budowlane z dnia 20.03.2019 R.

Zakres prac:
⦁    wykonanie warstwy podbudowy AC 16P – 507,16t
⦁    wykonanie warstwy wiążącej AC 16W – 653,78t
⦁    wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S – 158,17t
⦁    wykonanie warstwy ścieralnej SMA 8 – 571,54t
⦁    wykonanie oznakowania poziomego– 548,92 m2
⦁    wykonanie oznakowania pionowego,
⦁    wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego – 1.182,59m2
⦁    nasadzenia drzew
⦁    wykonanie kanalizacji deszczowej
⦁    wykonanie oświetlenia na rondzie i moście

Całkowita wartość robót netto: 3 338 204,54 zł

Nasza firma w liczbach
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...