Drogi

COLAS  funkcjonuje i rozwija swoją działalność w sektorze drogowym oraz w sektorze produkcji kruszyw łamanych. COLAS w Polsce zajmuje się m.in. generalnym wykonawstwem w zakresie budowy i modernizacji dróg, autostrad, parkingów czy terenów rekreacyjnych. 

Przebudowa drogi DK 92 na odc. gr. woj. (Trzciel) – Miedzichowo – Rondo Bolewice

Przebudowa nawierzchni w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 92 na odc. gr. woj. (Trzciel) – Miedzichowo – Rondo Bolewice od km 97+023 do km 111+600; Rondo Bolewicko – Bolewice od km 112+500 do km 115+000 dł. 16,177km wraz z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 305 w m. Bolewice

Inwestor: GDDKiA w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Czas realizacji robót: 10.2017 – 08.2018

Zakres realizowanych prac:

 1. Roboty przygotowawcze 
 2. Odwodnienie, w tym m.in. 
  • regulacja studni,
  • montaż ścieku z kostki, ścieków korytkowych i skarpowych,
  • przebudowa i budowa przepustów,
  • odtworzenie rowów.
 3. Podbudowy
 4. Nawierzchnia:
  • nawierzchnia z kostki kamiennej zatoka autobusowa – 933,58 m2,
  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4 165,37 m2,
  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA11 – 185 028,52 m2,
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16W – 182 498,05 m2,
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 3 801,67 m2,
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W/remonty cząstkowe – 17 049,26 m2,
  • frezowanie profilujące – 86 660,95 m2,
  • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – zatoki postojowe, wyspy kanalizujące ruch, chodniki – 2 024,81 m2,
 5. Roboty wykończeniowe:
  • humusowanie skarp i terenów płaskich – 2 376,33 m2,
  • uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.
 6. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oświetlenie drogowe w tym m.in.:
  • wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 14 266,00 m2,
  • montaż oznakowania pionowego,
  • budowa nowej sygnalizacji świetlnej w m. Miedzichowo,
  • montaż barier ochronnych – 5 371,00 mb.
 7. Elementy dróg i ulic:
  • regulacja wysokościowa i ułożenie krawężników betonowych – 2 712,52 m,
  • ułożenie oporników betonowych – 791,95 m,
  • ułożenie obrzeży betonowych – 1 258,00 m,
  • regulacja nawierzchni chodników i zjazdów – 1 891,59 m2.
 8. Urządzenia telekomunikacyjne.

Wartość robót netto: 25 125 720,87zł netto

Nasza firma w liczbach
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...