Drogi

COLAS  funkcjonuje i rozwija swoją działalność w sektorze drogowym oraz w sektorze produkcji kruszyw łamanych. COLAS w Polsce zajmuje się m.in. generalnym wykonawstwem w zakresie budowy i modernizacji dróg, autostrad, parkingów czy terenów rekreacyjnych. 

Przebudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Tranowo Podgórne – Swadzim

Przebudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku Tranowo Podgórne – Swadzim od km 160+300 do km 165+520

Inwestor: GDDKiA w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań

Czas realizacji robót: 07.2018  - 11.2018

Zakres realizowanych prac:

  1.  Roboty przygotowawcze
  2. Roboty ziemne:

- wykonanie wykopów i nasypów.

3. Odwodnienie korpusu drogowego w tym m.in.:

- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- montaż ścieku trójkątnego i skarpowego,
- wykonanie przepustów,
- oczyszczenie i profilowanie rowów,

4. Podbudowy

5. Nawierzchnia:

- warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 – 105 923,00 m2,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16W – 105 923,00 m2,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W/remonty cząstkowe – 15 445,90 m2,
- frezowanie profilujące – 105 434,90 m2,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – wyspy kanalizujące ruch – 470,44 m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej –  chodniki – 420,82 m2.

6. Roboty wykończeniowe:

- umocnienie powierzchniowe skarp i rowów,
- ścinanie i uzupełnianie poboczy gruntowych,
- wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego.

7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – 6 810,00 m2,
- montaż oznakowania pionowego,
- montaż barier ochronnych – 1 697,00 mb,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

8. Elementy dróg i ulic w tym m.in.:

- rozbiórka oraz ułożenie krawężników

9. Oświetlenie drogowe

10. Przebudowa przepustów.

 Wartość robót netto: 21 270 047,14 zł netto

Nasza firma w liczbach
60000
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
100000
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
702
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
1.6
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...