Drogi

COLAS  funkcjonuje i rozwija swoją działalność w sektorze drogowym oraz w sektorze produkcji kruszyw łamanych. COLAS w Polsce zajmuje się m.in. generalnym wykonawstwem w zakresie budowy i modernizacji dróg, autostrad, parkingów czy terenów rekreacyjnych. 

Rozbudowa DW nr 123 Huta Szklana - Kuźnica Żelichowska

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku:
                               Część 1 od skrzyżowania  w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego w m. Kuźnica Żelichowska

Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Termin realizacji: 11.2018 - 07.2021

Zakres realizowanych prac:

   • Mieszanka mineralno-asfaltowa: 27 824,21 t
   • Podbudowa z kruszywa 0/31,5: 31 739,18 t
   • Wykopy: 104 248,00 m3
   • Nasypy: 36 364,00 m3
   • Grunt stabilizowany cementem: 76 337,00 m2 (12 566,69 m3)
   • Rozbiórka konstrukcji: 26 131,00 m2
   • Geosyntetyki: 12 250,00 m2
   • Przepusty drogowe: 1 003 mb
   • Budowa 3 mostów jednoprzęsłowych na rzekach
   • Budowa 5 przepustów skrzynkowych na ciekach wodnych
   • Budowa kanalizacji deszczowej
   • Przebudowa sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, energetycznej
   • Budowa oświetlenia drogowego
   • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu


Całkowita wartość robót netto: 38 502 417,65 PLN

Nasza firma w liczbach
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...