Substancje chemiczne

Wykraczając poza wymóg regulacji prawnych, COLAS poświęca znaczne zasoby badawcze i organizacyjne w celu zarządzania ryzykiem związanym ze stosowaniem środków chemicznych.

Naszym priorytetem jest  jak największa eliminacja niebezpiecznych substancji chemicznych z prowadzonej działalności. Dotyczy to zarówno produkcji własnej jak i stosowanych produktów zawierających substancje niebezpieczne.

Nasza polityka w tym zakresie opiera się na sześciu celach :

  • rozpuszczalniki, stopniowe ich wyeliminowanie ze stosowania w laboratoriach, warsztatach, zastosowanie systemów dozujących i z obiegiem zamkniętym,
  • pigmenty-wyeliminowanie pigmentów zawierających metale ciężkie,
  • środki antyadhezyjne – preferowanie stosowania olei roślinnych w zastępstwie olei ropopochodnych,
  • globalne działania w grupie zmniejszające ilość generowanych oparów asfaltów – przez produkcję masy bitumicznej w niższych temperaturach oraz zastosowanie maszyn z technologią odsysania oparów,
  • globalna współpraca w projektach badawczych nad bezpiecznymi dla środowiska środkami chemicznych,
  • globalna polityka Grupy w zakresie olei odpadowych – przestrzeganie zasad prawidłowej gospodarki.
Nasza firma w liczbach
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...