Profil działalności

Grupa COLAS działa w oparciu o 2 dywizje:

DROGI

 

Główna działalność Grupy, odpowiadająca za 80% jej całkowitej aktywności włączając: 

PROFIL DZIAŁALNOŚCI DROGI

   • BUDOWA I UTRZYMANIE DRÓG, autostrad, pasów lotniskowych, portów, centrów logistycznych, rozwój przestrzeni miejskiej, buspasy i drogi tramwajowe, tereny rekreacyjne, projekty związane z ochroną środowiska wraz z inżynierią lądową oraz budownictwem kubaturowym;
   • DZIAŁALNOŚĆ UPSTREAM – produkcja i recykling materiałów konstrukcyjnych (kruszywa, emulsje i lepiszcza, mieszanki asfaltowe, beton towarowy, asfalt) poprzez rozbudowaną sieć centrów produkcyjnych;

 DZIAŁALNOŚĆ WYSPECJALIZOWANA

DZIAŁALNOŚC WYSPECJALIZOWANA_SYGNALIZACJA  
 • KOLEJE: budowa, odnowienie i utrzymanie sieci kolejowej (kolej dużych prędkości, linie konwencjonalne, tramwajowe, metro);

 • SPRZEDAŻ PRODUKTÓW RAFINERYJNYCH: oleje, woski, parafina, paliwa produkowane 

 • SYGNALIZACJA I ZABEZPIECZENIA DROGOWE: produkcja, montaż, utrzymanie sprzętu drogowego (zabezpieczenia, bariery, sygnalizacja, oznakowanie poziome, zarządzanie ruchem);

 • RUROCIĄGI: instalacja, utrzymanie rurociągów przemysłowych (transport ropy naftowej, innych produktów pochodnych rafinacji, gazu lub innych produktów chemicznych, wody i ścieków) oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

 • HYDROIZOLACJA- produkcja membran nieprzepuszczalnych, hydroizolacja budynków, chodniki i drogi z asfaltu lanego.

  

Z niegasnącą pasją wytyczamy dla Was kolejne drogi.

Nasza firma w liczbach
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...