Projekt cleanenergie

Znaczącą kwestią wyznaczającą kierunki działania dla Colas jest problematyka zmian klimatycznych, gospodarki zasobami surowców energetycznychCLEANERGY oraz wzrastających kosztów produkcji energii. Dlatego staramy się osiągnąć maksymalną efektywność energetyczną oraz ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

W 2012 grupa Colas wdrożyła program Cleanenergie czysta energia- obejmujący zakłady produkcyjne, sprzęt ciężki, pojazdy ciężarowe i osobowe. Celem tego programu jest wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmniejszających zużycie surowców energetycznych z jednoczesnym utrzymaniem wysokiej wydajności.

Wdrażając program przeanalizowano wszystkie aspekty funkcjonowania firmy (budowy, wytwórnie, kopalnie). Powołano zespół ekspertów z każdej dziedziny. Szczegółowe analizy pokazały, gdzie wykorzystujemy największe zasoby energii. Na tej podstawie wyznaczono obszary, gdzie możemy wprowadzić najlepsze praktyki w celu ograniczenia zużycia surowców naturalnych.

Stosujemy narzędzia pomiarowe do oceny zużycia surowców energetycznych w zakładach produkcyjnych oraz środkach transportu, które pozwalają nam na bieżącą kontrolę oraz niezwłoczną interwencję w przypadku awarii i stanów odbiegających od normy.

Colas wykorzystuje całą swoją wiedzę i doświadczenie aby czynnie zmniejszać emisję dwutlenku węgla. Inwestujemy w innowacje i tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska – począwszy od procesu produkcji.

Dbamy również o edukację naszych pracowników. Colas prowadzi kampanie informacyjne propagujące eko-driving. Stosując zasady eko-jazdy, jesteśmy w stanie zredukować zużycie paliwa o 20%.

Colas wykorzystuje całą swoją wiedzę i doświadczenie aby czynnie zmniejszać emisję dwutlenku węgla.

Inwestujemy w innowacje i tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska – począwszy od procesu produkcji.

CLEANERGY I CLEANENERGYCLEANENERGY

Nasza firma w liczbach
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...