Drogi

COLAS  funkcjonuje i rozwija swoją działalność w sektorze drogowym oraz w sektorze produkcji kruszyw łamanych. COLAS w Polsce zajmuje się m.in. generalnym wykonawstwem w zakresie budowy i modernizacji dróg, autostrad, parkingów czy terenów rekreacyjnych. 

Budowa Ronda Turbinowego w Inowrocławiu

Nazwa zadania: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Termin realizacji: 02.2020 - 12.2020

Zakres realizowanych prac:

   • Roboty ziemne, wykopaliskowe i rozbiórkowe
   • Frezowanie istniejącej nawierzchni
   • Podbudowa z kruszywa łamanego
   • Podbudowa z betonu asfaltowego
   • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
   • Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej
   • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
   • Oznakowanie pionowe i poziome 
   • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
   • Montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych


Całkowita wartość robót netto: 4 746 384,82 PLN

Nasza firma w liczbach
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...