Asfalt konfekcjonowany

By sprostać Państwa oczekiwaniom, poszerzylismy naszą ofertę o nowy produkt.Asfalt konfekcjonowany_Aplikacja

Asfalt drogowy konfekcjonowany do stosowania jako dodatek do recyklera lub środek do zabezpieczania krawędzi technologicznych przed działaniem warunków atmosferycznych - wody itp.


Oferujemy również usługę zabezpieczenia asfaltem zewnętrznych krawędzi jezdni.

Polega ona na wbudowywaniu materiału na krawędź jezdni jako ochronę przeciw penetracji przez wodę powierzchniową. Krawędź nawierzchni bitumicznej należy zabezpieczyć za pomocą lepiszcza. Materiał ma bardzo dobrą przyczepność, również w przypadku większych grubości na poziomych i pionowych powierzchniach. Drobne rysy i pory są  szczelnie wypełnione i zakryte. Materiał można korzystnie i efektywnie wbudować maszynowo na całą powierzchnię krawędzi nawierzchni za pomocą odpowiedniej, posiadanej przez nas maszyny, wyposażonej w moduł krawędziowy. Za pomocą tego urządzenia można w ciągu godziny zabezpieczyć około 300 mb krawędzi jezdni.
Usługa wykonywana jest samojezdną zalewarką do szczelin i krawędzi z piecem podgrzewającym: 
STRASSMAYR RWK 600/500 H zabudowana podwoziu dwuosiowym.

Zabezpieczanie nowopowstających warstw bitumicznych na etapie budowy lub zabezpieczeniu już istniejących.
Krawędź jezdni zabezpieczana jest przed destrukcją poprzez maszynowe naniesienie masy zalewowej na krawędź. Odpowiednio wczesne zabezpieczenie warstwy gwarantuje przedłużenie żywotności warstwy bitumicznej.
Usługa obejmuje maszynowe rozprowadzenie podgrzanej masy zalewowej na powierzchni krawędzi.

Oferowane asfalty:

Asalt konfekcjonowany

Asfalty drogowe:

35/50
50/70
70/100
100/150
Asfalty modyfikowane:
25/55 – 60
45/80 – 55
45/80 – 65

  

 → SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Zobacz nasze pozostałe usługi
Nasza firma w liczbach
Pracowników
Wykwalifikowana kadra pozwala nam dostarczać usługi najwyższej jakości
Projektów
Mamy doświadczenie w realizacji tysięcy projektów na całym świecie
Kopalnie
Własne kopalnie kruszywa dają nam przewagę nad konkurencją
 mln
Ton emulsji
Dzięki wieloletniej tradycji w produkcji emulsji asfaltowych jesteśmy w czołówce producentów na...